Suriname vraagt Nederland opheldering in kwestie verkeerde landkaart

Suriname vraagt Nederland opheldering in kwestie verkeerde landkaart

De Surinaamse regering heeft Nederland gevraagd om opheldering te brengen in de kwestie, waarbij de ex-kolonisator recentelijk een verkeerde landkaart van Suriname heeft gebruikt. Bij het reisadvies dat door de Nederlandse regering is uitgevaardigd voor reizigers richting Suriname is een kaart gebruikt die de landsgrenzen niet juist weergeeft.
Vijftigduizend COVID-19 vaccines uit India komend weekend verwacht

Vijftigduizend COVID-19 vaccines uit India komend weekend verwacht

De Surinaamse regering verwacht dat het komende weekend vijftigduizend COVID-19-vaccines uit India zullen arriveren. Dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) kenbaar gemaakt tijdens een interview met de Communicatie Dienst Suriname, na de regeringsraadvergadering van 23 februari 2021. “Dat betekent dat wij dus door kunnen gaan met het verstrekken van COVID-19-vaccines. Hetgeen het verder beheersen van het virus mogelijk maakt.”
Regeringsraad overlegt over koersbeleid

Regeringsraad overlegt over koersbeleid

De regering heeft zich diepgaand gebogen over de ontwikkelingen rond de valutakoers. In het kader van het verder beheersen van de koers is een pakket van maatregelen besproken tijdens een overleg moment van de regeringsraad op 23 februari 2021. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname geeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een uiteenzetting van aspecten die besproken zijn.
Ministeriële delegatie overlegt met horecacollectief

Ministeriële delegatie overlegt met horecacollectief

Een delegatie van ministers bestaande uit de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een gesprek gehad met een collectief van horecabedrijven. De regeringsdelegatie wilde van de vertegenwoordiging vernemen wat de pijnpunten zijn die de sector ervaart temidden van de COVID-19-pandemie.
Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar, heeft een bespreking gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De Braziliaanse diplomaat is aan het eind gekomen van zijn dienstperiode in Suriname. Deze bespreking vond plaats op donderdag 4 februari 2021 heeft.
Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek zijn twee (2) documenten geparafeerd. Het eerste document betreft het Protocol met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier als aanvulling op het Verdrag van 1915. Het tweede betreft de Gezamenlijke Verklaring aangaande het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawa rivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. Dit gebeurde op maandag 1 februari jl.
Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Van 12 januari t/m 14 januari 2021 hebben drie functionarissen van het Onderdirectoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, geparticipeerd in de virtuele  XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean en de Fourth Meeting of the Presiding Officers of the Regional Conference on Social Development in Latin America and the Caribbean of ECLAC.
Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

In tegenstelling tot wat verschenen is in enkele media als zou de veerverbinding tussen Suriname en Guyana per donderdag 28 januari 2021 na lange tijd wederom hervat wordt, is het wenselijk het volgende onder uw aandacht te brengen.
Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Indonesië hebben telefonisch overleg gehad over de intensivering van de betrekkingen tussen de beide landen. Dit overleg vond plaats op vrijdag 29 januari 2021.
In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 besmettingen in Suriname heeft de Regering van de Republiek Suriname op 28 januari 2021 o.a. besloten, strengere in- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname te treffen. In het kader van het vorenstaande zijn de volgende maatregelen van kracht voor vluchten naar en van Suriname
Bestuur van het land gaat normaal door

Bestuur van het land gaat normaal door

Ofschoon president Chandrikapersad Santokhi positief getest is op het COVID-19 virus, gaat het bestuur van het land normaal door. Alle ministers maken het goed en er is ook virtueel vergaderd, waarbij de president de vergadering van de Raad van Ministers heeft geleid en daarbij de nodige instructies heeft gegeven. Vandaag dinsdag 26 januari hebben de president en vice president Ronnie Brunswijk de regeringstop virtueel gehouden.
Werkbezoek president na Nederlandse verkiezing

Werkbezoek president na Nederlandse verkiezing

"Het werkbezoek van president Chan Santokhi aan Nederland is nu definitief van de baan in de 2e helft februari. Dit heeft te maken met de verscherpte en additionele maatregelen getroffen door de Nederlandse regering om de Covid-19 situatie aan te pakken. De uitvoering van een effectief en betekenisvolle vlucht zou erg moeilijk zijn." Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking desgevraagd aan Starnieuws.
Newsletter editie 4

Newsletter editie 4

Met veel genoegen presenteren wij u de vierde editie van de Newsletter van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Blijft u op de hoogte van onze maandelijkse updates. Onderstaand treft u de respectievelijke links aan van de newsletter in het Nederlands en Engels: Nederlands editie 4: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER4NL Engels editie 4 : http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER4EN Public Relations BIBIS
Masterclass juridische valkuilen bij ondernemers

Masterclass juridische valkuilen bij ondernemers

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is er op donderdag 21 januari 2021 een masterclass verzorgd voor vrouwelijke ondernemers.
Presidentiële diaspora commissie: Communicatie heet hangijzer bij diasporabeleid

Presidentiële diaspora commissie: Communicatie heet hangijzer bij diasporabeleid

Om de diaspora projecten te doen slagen is een goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora Instituut en het Diaspora Instituut Nederland van eminent belang. “We moeten eenvormig gaan communiceren hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar.” Dit benadrukt Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Hij is van oordeel dat er veel tijd gestopt zal moeten worden in communicatie. “Dan praten we over juiste mensen die op beide plekken ingezet moeten worden om het werk te verzetten. Er zullen frontofficers ingezet moeten worden die de ideeën of aspiraties die mensen hebben kunnen vertalen, de netwerken en type projecten die de diaspora vanuit Nederland wil oppakken in Suriname.” Vervolgens zal de informatie door gecommuniceerd moeten worden naar de stakeholders in Suriname.”