Nederlandse medische hulpgoederen aangekomen in Suriname

Nederlandse medische hulpgoederen aangekomen in Suriname

Op woensdag 2 juni 2021 is een vliegtuig, met daarin twee containers met apparaten die medicinaal zuurstof produceren en persoonlijke beschermingsmiddelen, op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven geland. De hulpgoederen zijn beschikbaar gesteld aan Suriname om de zorgwekkende situatie rond Covid-19 in de Surinaamse ziekenhuizen beheersbaar te maken.
Verplichte in- en uitreistoestemming nodig van BIBIS

Verplichte in- en uitreistoestemming nodig van BIBIS

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is vanaf maart 2020, bij de sluiting van het luchtruim, als gevolg van de COVID-19-pandemie, belast geworden met het verlenen van toestemming voor repatriatie van Surinamers en overige ingezetenen die zich in het buitenland bevinden.
Ambassadeur Khargi coördineert noodhulp voor Suriname vanuit Nederland

Ambassadeur Khargi coördineert noodhulp voor Suriname vanuit Nederland

Op 31 mei 2021 heeft de Surinaamse ambassadeur in Nederland de heer Rajendre Khargi, op verzoek van de regering, een bijeenkomst georganiseerd om de acute Covid noodhulp voor Suriname te coördineren.
45 years of diplomatic relations Republic of Suriname and the People's Republic of China May 28, 1976 - May 28, 2021

45 years of diplomatic relations Republic of Suriname and the People's Republic of China May 28, 1976 - May 28, 2021

On May 28, 1976, the Republic of Suriname and the People's Republic of China signed the Joint Communiqué in New York, establishing diplomatic relations between the two countries. In 1976, the People's Republic of China was the first to open an Embassy in Suriname, followed by the Suriname Embassy in Beijing in May 1998.
Uitgifte speciale enveloppe herdenking 45 jaar diplomatieke betrekkingen Suriname-China

Uitgifte speciale enveloppe herdenking 45 jaar diplomatieke betrekkingen Suriname-China

Op 28 mei 1976 ondertekenden de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China het Gezamenlijke Communiqué in New York, voor het vestigen van diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. Dit jaar herdenken de twee naties het 45-jarig jubileum van de bilaterale relaties. In het kader van deze mijlpaal is een speciale herdenkingsenveloppe uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.
26ste Ministeriële vergadering van de Associatie van Caribische Staten

26ste Ministeriële vergadering van de Associatie van Caribische Staten

Op donderdag 27 mei 2021 heeft een delegatie onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geparticipeerd in de 26ste Ministeriële vergadering van de Associatie van Caribische Staten (ACS), voorafgegaan door een voorbereidende vergadering op technisch niveau op woensdag 26 mei 2021.
Mexico schenkt beademingsapparaten aan Suriname

Mexico schenkt beademingsapparaten aan Suriname

Tijdens een virtuele bijeenkomst die is gehouden op woensdag 26 augustus 2020, heeft de symbolische overhandiging plaatsgevonden van een 16-tal beademingsapparaten aan acht Caraïbische landen, waaronder Suriname.
In- en uitreistoestemming voor het   reizen naar en vanuit Suriname

In- en uitreistoestemming voor het reizen naar en vanuit Suriname

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is vanaf maart 2020, bij de sluiting van het luchtruim, als gevolg van de COVID-19-pandemie, belast geworden met het verlenen van toestemming voor repatriatie van Surinamers en overige ingezetenen die zich in het buitenland bevinden. De hierop betrekking hebbende maatregelen voor het reizen naar en vanuit Suriname zijn steeds in afstemming met de relevante instanties opgesteld en naar de samenleving toe gecommuniceerd.
Ministeriële Ontmoeting Suriname – Guyana

Ministeriële Ontmoeting Suriname – Guyana

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op zaterdag 22 mei 2021 een ontmoeting gehad met zijn Guyanese collega van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Hugh Todd in Paramaribo.
45 jaar diplomatieke betrekkingen Republiek Suriname en de Volksrepubliek China 28 mei 1976 – 28 mei 2021

45 jaar diplomatieke betrekkingen Republiek Suriname en de Volksrepubliek China 28 mei 1976 – 28 mei 2021

Op 28 mei 1976 tekenden de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China de Gezamelijke Communique in New York, voor het vestigen van diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. In 1976 opende de Volksrepubliek China als eerste een Ambassade in Suriname, waarna de Surinaamse Ambassade te Beijing in mei 1998 werd geopend.
Minister Albert Ramdin ontvangt kopie geloofsbrieven van UNDP-vertegenwoordiger

Minister Albert Ramdin ontvangt kopie geloofsbrieven van UNDP-vertegenwoordiger

Op woendag 12 mei 2021 heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een kopie van de geloofsbrieven ontvangen van Jairo Valverde Bermudez, de Resident Representative van de United Nations Development Programme, de UNDP. De UNDP is een VN-agentschap in Suriname met een specifiek portfolio. Deze activiteit heeft vanwege de COVID-19-pandemie virtueel plaatsgevonden.
CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders besluiten over de nieuwe Secretaris-Generaal van de Organisatie

CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders besluiten over de nieuwe Secretaris-Generaal van de Organisatie

President Chandrikapersad Santokhi heeft heden 11 mei 2021 met een delegatie geparticipeerd in de 21ste Speciale vergadering van de CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders ter verkiezing van de nieuwe CARICOM Secretaris-Generaal.
75 YEARS UNITED NATIONS Three Historical Highlights of Suriname

75 YEARS UNITED NATIONS Three Historical Highlights of Suriname

The Republic of Suriname became the 144th member of the United Nations on December 4, 1975, 9 days after its independence on November 25. After being introduced by the Permanent Representative of the United States of America to the General Assembly of the UN, Prime Minister, the Honorable Henck Alphonsus Eugene Arron took the floor and delivered the inaugural speech on behalf of the new Republic and its People, at the rostrum in the General Assembly Hall. Over a period of 45 years Suriname has been active as a member state of the organization, however in this brief article I will mainly concentrate on three principal and historic achievements over the past 15 years.
The Future Guyana Basin Oil Boom

The Future Guyana Basin Oil Boom

According to an article written by Mark Wilson and published in the BWIA In-flight Magazine of January - February, 2001, (“Business Heat”), entitled “There is Energy Out There Still”, the Republic of Suriname whose onshore fields are currently minor producers, may have the largest hydrocarbons resources in the CARICOM Region. At the “mean probability” level, Suriname may have more undiscovered gas than Trinidad and Tobago, and seventeen times much more oil. The production of oil and gas in Venezuela and Trinidad and Tobago (both big energy producers), as well as in Suriname . Guyana that lies in the same geographic, hemispheric and geological area of aforementioned countries, have recently discovered significant quantities of hydrocarbons as well .
Uitleg Monisme, Dualisme en Gemengd/Semi Monistische Staatsrechtelijke Systemen

Uitleg Monisme, Dualisme en Gemengd/Semi Monistische Staatsrechtelijke Systemen

De Repubiek Suriname is grondwettelijk onderdeel van de internationale rechtsorde en bevordert deze zeer nadrukkelijk ingevolge artikel 7 lid 2. Dit houdt in dat internationale regels Suriname op nationaal en internationaal niveau binden. In de verhouding tussen het internationale en het nationale recht is het noodzakelijk dat alle staten het internationale recht addieren en strict naleven. Het nationale recht mag daarom absoluut geen inbreuk maken op internationaalrechtelijke bepalingen of verplichtingen.