Ambassadeur en minister Ramdin bespreken situatie Cuba

Ambassadeur en minister Ramdin bespreken situatie Cuba

De ambassadeur van de Republiek Cuba, Igor Azcuy Gonzalez, heeft op 15 juli 2021 op eigen verzoek een bezoek gebracht aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.
OAS electorale waarnemersmissie presenteert eindrapport verkiezingen 25 mei 2020

OAS electorale waarnemersmissie presenteert eindrapport verkiezingen 25 mei 2020

Op woensdag 14 juli 2021 heeft in Washington D.C., Verenigde Staten van Amerika, tijdens een virtuele reguliere vergadering van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de presentatie plaatsgevonden van het eindrapport van de OAS- electorale waarnemersmissie over de algemene, vrije en geheime verkiezingen van de Republiek Suriname op 25 mei 2020.
Minister Ramdin spreekt de NAM Ministeriële Vergadering toe

Minister Ramdin spreekt de NAM Ministeriële Vergadering toe

De tussentijdse Ministeriële Vergadering van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM), vond op 13 en 14 juli 2021 virtueel plaats. Deze vergadering had als doel rapportage te doen van de activiteiten uitgevoerd door Azerbaijan tijdens de eerste helft van het voorzitterschap van de Organisatie, en een effectieve bijdrage te leveren ter oplossing van de huidige problemen waarmee m.n. de lidlanden te kampen hebben.
Suriname en Frankrijk overleggen over de gemeenschappelijke ontwikkeling van het grensgebied

Suriname en Frankrijk overleggen over de gemeenschappelijke ontwikkeling van het grensgebied

Op 12 juli 2021 vond op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het eerste onderhoud plaats tussen Suriname en Frankrijk, in aanwezigheid van de lokale overheden van Frans-Guyana, dit om te discussieren over de Gezamenlijke Verklaring. Dit belangrijk document is gekoppeld aan het Grensverdrag, oftewel Protocol dat de grens regelt vanaf de monding van de Marowijne tot aan de samenvloeiing van de Lawa, Litani en Marowini.
Minister Ramdin participeert in de 112ste Ministeriele Raad van de OACPS

Minister Ramdin participeert in de 112ste Ministeriele Raad van de OACPS

De Organisatie van Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische Staten (OACPS), is virtueel bijeengekomen van 6-8 juli 2021 voor de 112de Raad van Ministers Vergadering. Deze tweejaarlijkse vergadering werd gehouden onder Voorzitterschap van de Solomoneilanden. De Secretaris-Generaal van de OACPS, dhr. Jorge Rebello Pinto Chikoti, heeft aan de vergadering gepresenteerd de activiteiten van het Secretariaat van de afgelopen zes maanden. De Ministers van Buitenlandse Zaken hebben zich gebogen over internationale -, financiële en administratieve vraagstukken.
Komende drie weken intensieve gesprekken met bondholders

Komende drie weken intensieve gesprekken met bondholders

Suriname zit in de laatste fase van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om te gaan richting goedkeuring van de overeenkomst door de Raad van Bestuur van het IMF. “De laatste gesprekken met het IMF zullen mogelijk ertoe leiden dat een andersoortig voorstel wordt gedaan aan de bondholders”, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tijdens een regeringspersonferentie op dinsdag 6 juli 2021 aangaande de 42e Caricom Staatshoofden meeting.
Minister Ramdin: “Rol Suriname in Caribisch gebied wordt nadrukkelijker”

Minister Ramdin: “Rol Suriname in Caribisch gebied wordt nadrukkelijker”

De ontwikkelingen op het gebied van aardolie en gas openen in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor Suriname in het Caribisch gebied. Met een aantal landen in de regio zal strategisch samengewerkt worden om deze sector verder tot bloei te brengen. “Zo wordt dus al gewerkt met Guyana, maar er zal ook de mogelijkheid zijn om met Trininad and Tobago, die een enorme ervaring heeft en ook toeleveranties kan realiseren richting Suriname, samen te werken”. Dit zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tijdens een persconferentie op dinsdag 6 juli 2021 aangaande de 42e Caricom Staatshoofden meeting.
CARICOM DAG – 4 JULI

CARICOM DAG – 4 JULI

Op 4 juli 1973 werd het Verdrag van Chaguaramas getekend door enkele regeringsleiders van de Caraibische Staten en werd hiermee de CARICOM een feit. Jaarlijks herdenkt de regio op 4 juli CARICOM dag. Het is een dag van reflectie van hetgeen door gezamenlijke inspanningen van de regio is bereikt. Maar meer nog een reflectie voor wat betreft de weg die gezamenlijk moet worden opgegaan tot duurzame groei en ontwikkeling van de regio.
Suriname en Verenigde Staten van Amerika in dialoog

Suriname en Verenigde Staten van Amerika in dialoog

Op zaterdag 3 juli jongstleden is er op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een vergadering belegd tussen de regeringsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade in ons land. De regionale vertegenwoordiger van USAID was ook deel van de Amerikaanse delegatie.

Frankrijk doneert COVID-19 hulpmiddelen aan Suriname

Op dinsdag 29 juni is in Suriname een donatie van de Franse Republiek gearriveerd, bestaande uit onder andere beademingsapparatuur, ventilatoren en persoonlijke beschermingsmiddelen met een waarde van circa 370.000 Euro.
China doneert Sinopharm vaccin aan Suriname

China doneert Sinopharm vaccin aan Suriname

Op maandag 28 juni is in Suriname een bezending van 100.000 doses van het Sinopharm vaccin gearriveerd.
Ministeriële delegatie Suriname voor kort werkbezoek naar Nederland

Ministeriële delegatie Suriname voor kort werkbezoek naar Nederland

Vanuit Suriname is een ministeriële delegatie vertrokken naar Nederland. De ministers Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale samenwerking (Bibis), Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) zijn op zaterdag 26 juni 2021 voor een kort werkbezoek vertrokken. Tijdens dit werkbezoek zullen de bewindsmannen gesprekken voeren met regeringsautoriteiten, ministers en andere hoge functionarissen in Nederland omtrent de samenwerking tussen de beide landen en ook over een aantal lopende zaken internationaal, waaronder de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de steun van Nederland daarbij.
Minister Ramdin spreekt  Amerikaanse investeerders toe in een virtuele webinar: “Suriname is Open for US-Businesses”

Minister Ramdin spreekt Amerikaanse investeerders toe in een virtuele webinar: “Suriname is Open for US-Businesses”

Op woensdag 23 juni 2021 is er een virtuele webinar gehouden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, met als thema “Suriname is Open for US-Businesses” and “Doing Business in Suriname: An overview and opportunities”
Amerikaanse ambassade doneert PPE-artikelen aan Volksgezondheid

Amerikaanse ambassade doneert PPE-artikelen aan Volksgezondheid

De Amerikaanse ambassade heeft een donatie gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid in de vorm van personal protective equipment (PPE). De PPE-artikelen ter waarde van $15000 zijn als ondersteuning voor de ziekenhuizen om de strijd tegen het Corona virus de kop te helpen indrukken. De overhandiging vond plaats door de Amerikaanse ambassadeur Karen Williams aan de minister van Volksgezondheid Drs. Amar Ramadhin, op dinsdag 22 juni 2021 op het terrein van het ‘s Lands Hospitaal.
Suriname presenteert belangrijkste principes herstructurering staatsschuld aan internationale crediteuren

Suriname presenteert belangrijkste principes herstructurering staatsschuld aan internationale crediteuren

De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, heeft op woensdag 2 juni 2021, samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken tijdens een virtuele presentatie de belangrijkste principes van de herstructurering van de Surinaamse staatsschuld aan de internationale crediteuren voorgehouden