Onderdirecteur Consulaire Zaken en Migratie

Naam:Westfa gehuwd Pinas

Voornaam: Dina Truitje

Geboorte datum:12 april 1979 Paramaribo, Suriname

E – mail: dina.westfa@gov.sr

 

 

 

Werkervaring:

 

2003 – 2007                                 Ministerie van Justitie en Politie

              Functie: Adjuct Secretaresse minister

              Taken: Coördineren van afspraken minister

                         Controleren van correspondentie bestemd voor de minister 

                         Coordineren van conferenties, bijeenkomsten en buitenlandse

                         en binnenlandse dienstreizen

                         Coordineren en begeleiden van de Protocollaire vorminggeving 

                          

                   

2007 –  2014                               Ministerie Handel en Industrie

             Functie: Hoofd verantwoordelijkeafdeling Protocol

2014 - mei 2016

               Functie : Chef Protocol

              Taken:  Coordineren en begeleiden van de Protocollaire vorminggeving 

                          Coördineren en voor bereiden van alle dienstriezen van het ministerie  

                          Coördineren van conferenties, bijeenkomsten en trainingen

                          binnen het ministerie

 

 

2016 – 2018                                    Ministerie Sport en Jeugdzaken

         Functie: Onderdirecteur Jeugdcentra

Taken:. Verantwoordelijk voor de implementatie van het participatief gemeenschapsontwikkelingsbeleid waarbij de nadruk wordt gelegd op de socio-culturele aandachtspunten op buurtniveau en de betrokkenheid en bijdragen van jonge mensen in het overzien hiervan en op het aanbod van mogelijkheden tot zinvolle vrijetijdsbesteding bestemd voor deze jonge mensen.

 

 

Heden                                                          Ministerie Buitenlandse Zaken

               Functie: Onderdirecteur Consulaire Zaken en Personen Verkeer

Taken: Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid gericht op het ordenen van het personen verkeer en de uitvoering van het beleid gericht op  het verlenen van consulaire bijstand aan Surinaamse staatsburgers buiten het Surinaams grondgebied.

 

    

 

 

 

 

Opleidingen:

-          

-           2003 – 2006                      ADEK “ Rechten”                                                             Niet afgerond

        

-           2008 – 2014                      ADEK “ Sociologie”                                                          diploma behaald

 

-           2014 – 2015                     IOL ”PG- Extern”                                                               diploma behaald

 

-           Okt 2015 – heden       Masterstudie  in Education & Research

            In Sustainable Development (ADEK)

 

 

 

Talen kennis

  • Nederlands Goed :spreken, lezen, schrijven
  • Sranan TonguGoed :spreken,l ezen
  • Engels: Matig spreken, lezen en schrijven