Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Bescherming en behoud van het milieu

Bescherming en behoud van het milieu

In het kader van de bescherming en het behoud van het milieu zijn er ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking 2 recycling afvaltonnen geplaats. De tonnen zijn voorzien van de kleuren blauw en rood. Vanaf donderdag 8 oktober 2020 zijn de tonnen op het terrein van het ministerie geplaatst. Echter kunnen in de recycling tonnen slechts petflessen geplaats worden.
Minister Albert Ramdin houd personeels vergadering

Minister Albert Ramdin houd personeels vergadering

Minister Bibis spreekt buzanen toe.
PSA Website Tijdelijk Buitenwerking

PSA Website Tijdelijk Buitenwerking

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname maakt bekend dat vanaf 5 mei 2020 de PSA-website www.gov.sr/psa wegens een technisch probleem buitenwerking is.
Suriname gaat diplomatieke betrekkingen aan met Djibouti

Suriname gaat diplomatieke betrekkingen aan met Djibouti

De Republiek Suriname en de Republiek Djibouti zijn op vrijdag 21 februari 2020 formeel diplomatieke betrekkingen aangegaan. Het Gezamenlijke Communiqué daartoe is getekend door de Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties, Ambassadeur Kitty Sweeb, en de Permanent Vertegenwoordiger van Djibouti bij de Verenigde Naties, Ambassadeur Mohamed Siad Doualeh.
Suriname participeert in Staatshoofdenvergadering op Barbados

Suriname participeert in Staatshoofdenvergadering op Barbados

Vice-president Michael Ashwin Adhin zal namens president Desiré Delano Bouterse deelnemen aan de 31ste Tussentijdse Vergadering van CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders, die zal plaatsvinden van 18-19 februari 2020 te Bridgetown, Barbados. De vergadering vindt plaats onder het voorzitterschap van de premier van Barbados, Honorable Mia Mottley. Tijdens deze topontmoeting, zal men zich onder meer buigen over diverse vraagstukken, waaronder de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de CARICOM Single Market & Economy (CSME), actuele geopolitieke aangelegenheden, zaken betreffende volksgezondheid, waaronder een regionale benadering voor wat betreft het COVID-19, veiligheid alsook een digitale strategie voor CARICOM.
Informatiebijeenkomst voor buitenlandse vertegenwoordigers in Suriname inzake verkiezingen

Informatiebijeenkomst voor buitenlandse vertegenwoordigers in Suriname inzake verkiezingen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een informatiebijeenkomst gehouden voor de hoofden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen en van internationale organisaties, geaccrediteerd bij Suriname. Deze bijeenkomst was op woensdag 12 februari 2020.
Suriname en Frans-Guyana evalueren samenwerking aan de grens

Suriname en Frans-Guyana evalueren samenwerking aan de grens

Delegaties van Suriname en Frans-Guyana hebben de samenwerking op het gebied van veiligheid aan de grens geëvalueerd. Op woensdag 5 februari kwamen functionarissen van beide landen bijeen in St.Laurent. Het betrof de tweede meeting over de gezamenlijke acties tegen de criminaliteit, waarbij er nieuwe afspraken werden gemaakt. Miriam Mac Intosch (directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking) benadrukte tijdens de meeting dat Suriname bijzondere waarde hecht aan de goede bilaterale relatie met Frankrijk c.q. Frans-Guyana.
Nieuwe PAHO/WHO vertegenwoordiger presenteert credentials aan minister van Buitenlandse Zaken

Nieuwe PAHO/WHO vertegenwoordiger presenteert credentials aan minister van Buitenlandse Zaken

De nieuwe PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname, Karen Lewis-Bell, heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de minister van Buitendse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. Dit heeft op vrijdag 24 januari plaatsgevonden, waarbij Lewis-Bell vergezeld was van haar voorganger, Yitades Gebre. Gebre neemt, na vier jaren in Suriname gediend te hebben, afscheid van Suriname en zal zijn carrière in Barbados voortzetten. De minister gebruikte deze gelegenheid om de voormalige vertegenwoordiger te bedanken voor zijn bijdrage en persoonlijke inzet aan de gezondheidssector en de vele projecten die uitgevoerd zijn onder zijn auspiciën.
Ministerie van Buitenlandse Zaken verdiept relatie met particuliere sector

Ministerie van Buitenlandse Zaken verdiept relatie met particuliere sector

Centraal voor het Ministerie staat de Wet op de Buitenlandse Dienst, die in november 2018 is goedgekeurd door de Nationale Assemblee, waarbij Economische Diplomatie wordt benadrukt en samenwerking met de particuliere sector mogelijk wordt gemaakt.
Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden

Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiële mogelijkheden

Suriname maakt nuttig gebruik van financieel-economische mogelijkheden via haar samenwerkingspartner, de Republiek India. Ter ondersteuning van de uitvoering van nationale ontwikkelingsprioriteiten is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang om potentiële en strategische samenwerkingspartners te identificeren. India heeft deze potentie en mede in het kader van de Zuid-Zuid Samenwerking en het belang van donordiversificatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de door India afgesproken mogelijkheden.
2030 Ontwikkelingsagenda en realisatie SDG’s in focus bij regering

2030 Ontwikkelingsagenda en realisatie SDG’s in focus bij regering

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met de ondersteuning van Canada een 9-daagse training verzorgd. Suriname zal in 2021 een eerste vrijwillige rapportage plegen naar de VN (lidlanden) toe inzake de progressie betreffende de implementatie van de SDG’s. Deze exercitie behelst enorm veel voorbereiding ten aanzien van het informeren en betrekken van alle actoren, evaluatie van de stappen die reeds zijn ondernomen in Suriname door de ministeries en alle relevante stakeholders met betrekking tot de projecten die zijn uitgevoerd.
Overhandiging Benoemingsbrevet aan Honorair Consuls Canada en Filipijnen

Overhandiging Benoemingsbrevet aan Honorair Consuls Canada en Filipijnen

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft op 6 januari 2020 het Benoemingsbrevet overhandigd aan de Honorair Consul van Canada in Suriname, dhr. Patrick Healy en aan de Honorair Consul van de Filipijnen in Suriname, dhr. Egonlyndon Audhoe. Deze aanstelling als Honorair Consul heeft ten grondslag de bewezen diensten, hard werk en inzet van betrokkenen voor de ontwikkeling van Suriname. Hierbij is het vertrouwen gesteld om voornamelijk op economisch- en handelsgebied de relatie tussen Suriname en de vertegenwoordigde landen verder gestalte te geven en zodoende de reeds bestaande relatie te intensiveren.
Suriname neemt deel aan Ministeriële Vergadering CELAC

Suriname neemt deel aan Ministeriële Vergadering CELAC

Een delegatie onder leiding van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken vertoeft momenteel in Mexico City, ter deelname aan de Speciale Vergadering van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC). Het ligt in de bedoeling dat tijdens deze bijeenkomst Mexico het voorzitterschap van dit Regionaal Integratie Mechanisme formeel op zich zal nemen.
Vierde Politiek Consultatie Mechanisme tussen Suriname en Venezuela

Vierde Politiek Consultatie Mechanisme tussen Suriname en Venezuela

In het kader van het regulier overleg tussen Suriname en Venezuela, heeft de vierde vergadering van het Politiek Consultatie Mechanisme tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken plaatsgevonden.
Suriname ondersteunt duurzaam bosbehoud Kenia

Suriname ondersteunt duurzaam bosbehoud Kenia

Tijdens het officieel bezoek van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken aan de Republiek Kenia in de periode 11 tot en met 13 december jongstleden, heeft de minister als speciale gast deelgenomen aan een evenement voor het planten van bomen.