NIEUWSBERICHTEN
Werkbezoek president na Nederlandse verkiezing

Werkbezoek president na Nederlandse verkiezing

"Het werkbezoek van president Chan Santokhi aan Nederland is nu definitief van de baan in de 2e helft februari. Dit heeft te maken met de verscherpte en additionele maatregelen getroffen door de Nederlandse regering om de Covid-19 situatie aan te pakken. De uitvoering van een effectief en betekenisvolle vlucht zou erg moeilijk zijn." Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking desgevraagd aan Starnieuws.
Newsletter editie 4

Newsletter editie 4

Met veel genoegen presenteren wij u de vierde editie van de Newsletter van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Blijft u op de hoogte van onze maandelijkse updates. Onderstaand treft u de respectievelijke links aan van de newsletter in het Nederlands en Engels: Nederlands editie 4: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER4NL Engels editie 4 : http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER4EN Public Relations BIBIS
Masterclass juridische valkuilen bij ondernemers

Masterclass juridische valkuilen bij ondernemers

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is er op donderdag 21 januari 2021 een masterclass verzorgd voor vrouwelijke ondernemers.
Presidentiële diaspora commissie: Communicatie heet hangijzer bij diasporabeleid

Presidentiële diaspora commissie: Communicatie heet hangijzer bij diasporabeleid

Om de diaspora projecten te doen slagen is een goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora Instituut en het Diaspora Instituut Nederland van eminent belang. “We moeten eenvormig gaan communiceren hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar.” Dit benadrukt Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Hij is van oordeel dat er veel tijd gestopt zal moeten worden in communicatie. “Dan praten we over juiste mensen die op beide plekken ingezet moeten worden om het werk te verzetten. Er zullen frontofficers ingezet moeten worden die de ideeën of aspiraties die mensen hebben kunnen vertalen, de netwerken en type projecten die de diaspora vanuit Nederland wil oppakken in Suriname.” Vervolgens zal de informatie door gecommuniceerd moeten worden naar de stakeholders in Suriname.”
Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn door het clusterteam van ministers enkele belangrijke vraagstukken binnen de samenleving besproken. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 18 januari, onder leiding van BIBIS-minister Albert Ramdin. Bij deze meeting zaten ook aan de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Financiën en Planning, Volksgezondheid, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Vanwege de sociaaleconomische situatie in het land is door president Chandrikapersad Santokhi gevraagd elke maandag bijeen te komen op het ministerie van BIBIS om de knelpunten van die week te bespreken.

Minister Ramdin heeft werkbespreking met VEAPS

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft een breedvoerige deliberatie gehad met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS). Het werkoverleg heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 januari 2021 te MN FOOD IMPEX NV.
Bibis ook op social media te volgen

Bibis ook op social media te volgen

Bent u geheel up to date met onze activiteiten? Volgt u ons ook al op de andere social media kanalen? Twitter/ Ministry of Foreign Affairs Suriname/ http://bit.ly/MOFASurT Instagram/ Minbibis/ http://bit.ly/MOFASURI Linkedin/Ministry of foreign Affairs International business and international Cooperation Suriname / http://bit.ly/MofasurL Youtube/Ministry of Foreign Affairs Suriname/ https://bit.ly/MOFASurY Website / Ministerie van Buitenlandse Zaken/ http://bit.ly/MOFASurW Facebook /Ministerie van Buitenlandse zaken Suriname/ http://bit.ly/MOFASurF Afdeling Public Relations BIBIS (PR)
Uitnodiging Nederland aan president Santokhi blijft overeind

Uitnodiging Nederland aan president Santokhi blijft overeind

De uitnodiging die president Chandrikapersad Santokhi heeft ontvangen van Nederland om een werkbezoek te brengen aan dat land, staat nog overeind. Dit ofschoon het Kabinet Rutte III zijn ontslag heeft aangeboden aan de Koning Willem Alexander van het Koninkrijk der Nederlanden
Bibis newsletter engels

Bibis newsletter engels

Dear readers, We are pleased to present to you the 1st, 2nd and 3rd newsletters in English of the Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation. Through these newsletters in English, we also want to keep the international community informed of the recent developments in foreign policy. Below you will find the links of the newsletters: Edition 1: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER1EN Edition 2: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER2EN Edition 3: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER3EN Public Relations Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation (PR BIBIS)
Bibis newsletter NEDERLANDS

Bibis newsletter NEDERLANDS

Beste lezers, Heeft u de eerste 3 edities van de Newsletters in het Nederlands van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Intenational Business en Internationale Samenwerking niet kunnen doornemen? Onderstaand treft u de links aan van de newsletters in het Nederlands: Editie 1: http://bit.ly/3igfopU Editie 2: http://bit.ly/3icMtCY Editie 3: http://bit.ly/3nF4afH Afdeling Public Relations BIBIS
Fake facebookpagina’s van Minister Albert R. Ramdin

Fake facebookpagina’s van Minister Albert R. Ramdin

Het is gebleken dat kwaadwilligen valse Facebookpagina’s hebben aangemaakt op naam van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert R. Ramdin. Via deze valse profielen wordt er contact gemaakt met willekeurige mensen via Facebook Messenger, waarbij er leningen en andere financiële voorstellen worden aangeboden en/of toestemming wordt verleend voor het afreizen naar Suriname.
President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Chandrikapersad Santokhi heeft geparticipeerd aan de dertiende Spoed Vergadering van CARICOM-leiders. Op 12 januari 2021 heeft, onder leiding van de huidige CARICOM Voorzitter, de Premier van Trinidad en Tobago, de 13de Speciale Spoedvergadering van de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) via video conferentie, plaatsgevonden.
Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

In oktober 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank geïnstalleerd. Deze commissie had onder meer als taak onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar de Republiek Suriname te krijgen. De commissie heeft voortvarend werk verricht en het rapport binnen de vastgestelde termijn van drie maanden afgerond. Het document is vrijdag 8 januari 2021 door commissievoorzitter Henry Ori aan het staatshoofd overhandigd.
Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

Op dinsdag 5 januari 2021 heeft de Minister van BIBIS, Albert R. Ramdin, samen met een delegatie van het departement van International Business een orientatiebezoek gebracht aan B4Agro & Food Systems. Het bezoek aan dit bedrijf moet geplaatst worden in het kader van het stimuleren van lokale bedrijven om ook export gericht te denken
Werkbezoek IOM-delegatie aan Suriname

Werkbezoek IOM-delegatie aan Suriname

Op 23 december 2020 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen delegaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (MBIBIS) en de International Organization for Migration (IOM), Regional Coordination Office for the Caribbean, gevestigd in Guyana.