NIEUWSBERICHTEN
President Santokhi: Geen cent verduisterd of uitgegeven aan nieuwe NV

President Santokhi: Geen cent verduisterd of uitgegeven aan nieuwe NV

President Chandrikapersad Santokhi heeft in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven, dat geen cent is verduisterd of uitgegeven aan een nieuw op te richten naamloze vennootschap zoals door sommigen wordt beweerd. Het staatshoofd geeft aan, dat er wel procedurele fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot onduidelijkheid in de samenleving. Echter erkent het staatshoofd dat er een vehikel nodig is om fresh kapitaal aan te trekken.
Minister Ramdin: Onnodig meer dimensies toegevoegd aan kwestie New Surfin NV

Minister Ramdin: Onnodig meer dimensies toegevoegd aan kwestie New Surfin NV

‘’Voorzitter, de kwestie NV New Surfin heeft veel meer losgemaakt in de Surinaamse samenleving dan normaliter het geval zou zijn. De ruis, zoals velen het benaamd hebben, welke is ontstaan na de bekendmaking van documenten omtrent een NV, moet goed begrepen worden. Want er zijn meer dimensies aan toegevoegd dan alleen de zaak alleen. Etniciteit, rassentimenten, vermeende verdeeldheid en intransparantie. Ik betreur ten sterkste dat deze zaken naar boven zijn komen borrelen en dat individuen, die menen Surinamers te zijn, deze vervelende Surfin issue als een “cover” gebruiken om hun echte motieven ten toon te stellen. Zo gaan we het land niet vooruit brengen. ‘’
Het Koninkrijk der Nederlanden en Tweede Kamer uitspraken over de Vicepresident van de Republiek Suriname, Z.E. Ronnie Brunswijk 28 januari 2021, Den-Haag

Het Koninkrijk der Nederlanden en Tweede Kamer uitspraken over de Vicepresident van de Republiek Suriname, Z.E. Ronnie Brunswijk 28 januari 2021, Den-Haag

Tijdens een Tweede Kamerdebat op 28 januari 2021, heeft een lid van de oppositionele partij – PVV-fractie, uitspraken gedaan over de Vicepresident van de Republiek Suriname, Z.E. Ronnie Brunswijk. Deze sentimenten zijn ook door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok onderstreept.
Suriname ontvangt medische artikelen van Israël

Suriname ontvangt medische artikelen van Israël

De Staat Israël heeft recent medische artikelen, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, geschonken aan de Republiek Suriname in de strijd tegen het COVID-19 virus.
Suriname vraagt Nederland opheldering in kwestie verkeerde landkaart

Suriname vraagt Nederland opheldering in kwestie verkeerde landkaart

De Surinaamse regering heeft Nederland gevraagd om opheldering te brengen in de kwestie, waarbij de ex-kolonisator recentelijk een verkeerde landkaart van Suriname heeft gebruikt. Bij het reisadvies dat door de Nederlandse regering is uitgevaardigd voor reizigers richting Suriname is een kaart gebruikt die de landsgrenzen niet juist weergeeft.
Vijftigduizend COVID-19 vaccines uit India komend weekend verwacht

Vijftigduizend COVID-19 vaccines uit India komend weekend verwacht

De Surinaamse regering verwacht dat het komende weekend vijftigduizend COVID-19-vaccines uit India zullen arriveren. Dit heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) kenbaar gemaakt tijdens een interview met de Communicatie Dienst Suriname, na de regeringsraadvergadering van 23 februari 2021. “Dat betekent dat wij dus door kunnen gaan met het verstrekken van COVID-19-vaccines. Hetgeen het verder beheersen van het virus mogelijk maakt.”
Regeringsraad overlegt over koersbeleid

Regeringsraad overlegt over koersbeleid

De regering heeft zich diepgaand gebogen over de ontwikkelingen rond de valutakoers. In het kader van het verder beheersen van de koers is een pakket van maatregelen besproken tijdens een overleg moment van de regeringsraad op 23 februari 2021. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname geeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een uiteenzetting van aspecten die besproken zijn.
Ministeriële delegatie overlegt met horecacollectief

Ministeriële delegatie overlegt met horecacollectief

Een delegatie van ministers bestaande uit de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een gesprek gehad met een collectief van horecabedrijven. De regeringsdelegatie wilde van de vertegenwoordiging vernemen wat de pijnpunten zijn die de sector ervaart temidden van de COVID-19-pandemie.
Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar, heeft een bespreking gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De Braziliaanse diplomaat is aan het eind gekomen van zijn dienstperiode in Suriname. Deze bespreking vond plaats op donderdag 4 februari 2021 heeft.
Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek zijn twee (2) documenten geparafeerd. Het eerste document betreft het Protocol met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier als aanvulling op het Verdrag van 1915. Het tweede betreft de Gezamenlijke Verklaring aangaande het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawa rivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. Dit gebeurde op maandag 1 februari jl.
Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Van 12 januari t/m 14 januari 2021 hebben drie functionarissen van het Onderdirectoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, geparticipeerd in de virtuele  XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean en de Fourth Meeting of the Presiding Officers of the Regional Conference on Social Development in Latin America and the Caribbean of ECLAC.
Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

In tegenstelling tot wat verschenen is in enkele media als zou de veerverbinding tussen Suriname en Guyana per donderdag 28 januari 2021 na lange tijd wederom hervat wordt, is het wenselijk het volgende onder uw aandacht te brengen.
Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Indonesië hebben telefonisch overleg gehad over de intensivering van de betrekkingen tussen de beide landen. Dit overleg vond plaats op vrijdag 29 januari 2021.
In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 besmettingen in Suriname heeft de Regering van de Republiek Suriname op 28 januari 2021 o.a. besloten, strengere in- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname te treffen. In het kader van het vorenstaande zijn de volgende maatregelen van kracht voor vluchten naar en van Suriname
Bestuur van het land gaat normaal door

Bestuur van het land gaat normaal door

Ofschoon president Chandrikapersad Santokhi positief getest is op het COVID-19 virus, gaat het bestuur van het land normaal door. Alle ministers maken het goed en er is ook virtueel vergaderd, waarbij de president de vergadering van de Raad van Ministers heeft geleid en daarbij de nodige instructies heeft gegeven. Vandaag dinsdag 26 januari hebben de president en vice president Ronnie Brunswijk de regeringstop virtueel gehouden.