NIEUWSBERICHTEN
Voorbereiding officieel bezoek president Brazilië in volle gang

Voorbereiding officieel bezoek president Brazilië in volle gang

In het kader van het officieel bezoek van de president van de Federatieve Republiek Brazilië, Z.E. Jair Bolsonaro, is er op zondag 16 januari 2022 een voorbereidend overleg gevoerd met de stakeholders en de werkgroepen van Suriname en Brazilië in de grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De meeting werd voorgezeten door de directeur van BIBIS, Miriam Mac Intosh en ambassadeur Lopes Mendes de Azeredo van de Federatieve Republiek Brazilië in Suriname.
Minister Ramdin tijdens 22e Celac Meeting: ‘Effectieve samenwerking vereist kader bouwen in consensus

Minister Ramdin tijdens 22e Celac Meeting: ‘Effectieve samenwerking vereist kader bouwen in consensus

Op 7 januari 2022 sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn collegae toe tijdens de 22e Meeting van ministers van Buitenlandse Zaken van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), die gehouden werd in Buenos Aires, Argentinië.
Braziliaanse president Bolsonaro voor bilateraal bezoek naar Suriname

Braziliaanse president Bolsonaro voor bilateraal bezoek naar Suriname

President Jair Bolsonaro van de Federatieve Republiek van Brazilië is op 20 en 21 januari aanstaande in het kader van bilateraal overleg en buurlandenpolitiek op bezoek in Suriname. Het betreft een eerder geplande missie die vanwege de Covid-19-pandemie was verschoven. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) kondigde de komst van het Braziliaanse staatshoofd aan tijdens een op woensdag 12 januari belegde persconferentie op zijn departement.
SG VERENIGDE NATIES ONTVANGT GELOOFSBRIEVEN AMBASSADEUR SITALDIN

SG VERENIGDE NATIES ONTVANGT GELOOFSBRIEVEN AMBASSADEUR SITALDIN

Op 04 januari j.l. heeft Ambassadeur Sunil Sitaldin zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (VN), António Guterres. De Ambassadeur is met deze protocollaire formaliteit officieel geaccrediteerd als de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties.
BILATERAAL ONDERHOUD SURINAME EN ARGENTINIЁ TIJDENS 22E CELAC MEETING

BILATERAAL ONDERHOUD SURINAME EN ARGENTINIЁ TIJDENS 22E CELAC MEETING

januari 2022 vond een meeting plaats tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en zijn Argentijnse ambtgenoot, Santiago Andres Cafiero, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Geloof. Minister Ramdin vertoeft in Argentinië in het kader van de 22e Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) meeting van ministers van Buitenlandse Zaken.

Indonesië financiert projecten te Mariënburg en Sana Budaya

In het kader van de historisch-culturele samenwerking hebben de Republiek Suriname en de Republiek Indonesië onlangs een overeenkomst getekend voor de schenkingsfinanciering van een drietal gemeenschapsontwikkelingsprojecten, mede gericht op het uitdragen van het rijke Surinaams-Javaans cultureel erfgoed, voor een totaalbedrag van ruim USD 100.000,-.
Celac-werk voorstellen gepresenteerd tijdens 22e vergadering

Celac-werk voorstellen gepresenteerd tijdens 22e vergadering

Tijdens de 22e meeting van ministers van Buitenlandse Zaken van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), gehouden op 7 januari jl. aanvaarde Argentinië het Presidency Pro Tempore (PPT) oftewel tijdelijk voorzitterschap. Dit evenement werd namens Suriname bijgewoond door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), waar hij ook zijn collegae toesprak en de voor ons land belangrijke issues en zienswijze voorlegde.
SURINAME PER 01 JULI 2022 VOORZITTER VAN DE CARICOM

SURINAME PER 01 JULI 2022 VOORZITTER VAN DE CARICOM

De Republiek Suriname zal vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 het voorzitterschap van de Caribbean Community (CARICOM) bekleden. In deze hoedanigheid zal ons land fungeren als gastland tijdens de 43e Reguliere Vergadering van de CARICOM Staatshoofden en Regeringsleiders, welke zal worden gehouden van 4 tot en met 6 juli 2022.
Kennismakingsbezoek Tijdelijk Zaakgelastigde Argentinië met Minister Ramdin

Kennismakingsbezoek Tijdelijk Zaakgelastigde Argentinië met Minister Ramdin

De Tijdelijke Zaakgelastigde van Argentinië, Ignacio Rossi Sammartino, heeft op woensdag 29 december j.l. op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), een kennismakingsbezoek gebracht aan Minister Albert Ramdin.
Sunil Sitaldin nieuwe ambassadeur voor Suriname bij Verenigde Naties

Sunil Sitaldin nieuwe ambassadeur voor Suriname bij Verenigde Naties

Sunil Algram Sitaldin is de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de Verenigde Naties (VN). De diplomaat is op dinsdag 28 december 2021 in zijn nieuwe ambt beëdigd door president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd sprak van een bekwame Surinamer en beroepsdiplomaat die de bijzondere taak krijgt de nationale belangen van Suriname binnen de VN te gaan behartigen. Ambassadeur Sitaldin zal ook de samenwerking met multilaterale organisaties moeten onderhouden en/of uitbreiden.
Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen moet doelen zoveel mogelijk realiseren

Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen moet doelen zoveel mogelijk realiseren

Het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen zal haar doelen zoveel mogelijk moeten realiseren. Deze specifieke opdracht heeft president Chandrikapersad Santokhi meegegeven aan het nieuwe bestuur. De nieuwe leiding van het fonds is op dinsdag 28 december 2021 door het staatshoofd benoemd. De president legde bij deze gelegenheid de nadruk op goede huisvesting en het conform de regels handelen. Het bestuur is voor een periode van drie jaar geïnstalleerd. Het staatshoofd merkte op dat een aanzienlijk deel van de bevolking, vooral de lage inkomensgroepen, huisvesting ontbeert.
NADERE KENNISMAKING TUSSEN SURINAAMS- EN MAROKKAANS BEDRIJFSLEVEN

NADERE KENNISMAKING TUSSEN SURINAAMS- EN MAROKKAANS BEDRIJFSLEVEN

Op dinsdag 21 december j.l. vond er een virtuele ontmoeting plaats tussen de Algemene Confederatie van Marokkaanse Ondernemingen (CGEM) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) fungeerde als intermediair en facilitator.
SAMENWERKING VSB EN DUTCH EMPLOYERS COOPERATION PROGRAMME BIEDT GOEDE VOORUITZICHTEN

SAMENWERKING VSB EN DUTCH EMPLOYERS COOPERATION PROGRAMME BIEDT GOEDE VOORUITZICHTEN

Op 17 december j.l. waren leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Dutch Employers Cooperation Programme (DECP) te gast op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Voor deze gelegenheid werden zij ontvangen door Minister Albert Ramdin. De VSB werd vertegenwoordigd door dhr. Jan van Charante, mw. Arianne de Bye, mw. Anushka Sonai en mw. Malty Dwarkasing terwijl DECP werd vertegenwoordigd door dhr. Jannes van der Velde en dhr. Dirk Joosse.
Regering Spanje doneert AstraZeneca-vaccins

Regering Spanje doneert AstraZeneca-vaccins

Suriname heeft 64.800 doses aan AstraZeneca-vaccins ontvangen van de Spaanse regering. De doses werden door honorair consul voor Spanje in Suriname, Mr. Guntur Humphrey Blom, overgedragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De symbolische overhandiging vond plaats op vrijdag 17 december 2021.
Niertransplantatieproject belooft succes met MoU tussen AZP, SVZ en Amsterdam UMC

Niertransplantatieproject belooft succes met MoU tussen AZP, SVZ en Amsterdam UMC

Op vrijdag 17 december jongstleden. vond de ondertekening plaats van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC), het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ). De ondertekening vond plaats onder coördinatie van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Het document omvat de samenwerking tussen de genoemde partners op het gebied van Niertransplantaties.