Visumdienst

VISUMDIENST

Visumdienst

De afdeling Consulaire Aangelegenheden is belast met de zorg voor de diplomatieke en consulaire aangelegenheden en de uitgifte en inname van reisdocumenten buiten Suriname. Tevens is deze afdeling belast met het verstrekken van visa aan belanghebbende die De Republiek Suriname wensen te bezoeken.


Wat is een visum?
Een visum is een legaal bewijs dat toegang verleent tot het grondgebied van de Republiek Suriname. De aanvraag van een visum wordt gedaan op de buitenlandse vertegenwoordiging van de Republiek Suriname met uitzondering van de permanente vertegenwoordiging in New York. Het visum is geen verblijfsvergunning.

Hoe lang is een visum geldig?
De geldigheidsduur van een visum is de periode waarin het visum moet worden gebruikt.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag van een visum?

 • een volledig ingevuld visum- aanvraag formulier
 • een geldig paspoort (minimaal 6 maanden vanaf de dag van indiening)
 • recente pasfoto

Wat moet een visumplichtige vreemdeling doen indien er geen vertegenwoordiging van Suriname is in zijn land of regio?
Voor burgers van landen waar er geen Ambassade of Consulaat is gevestigd bestaat de mogelijkheid:

 • om bij de dichtsbijzijnde Ambassade of Consulaat in hun regio een visum per post of per mail aan te vragen of
 • om een "Visum bij Aankomst" aan te vragen bij het Onderdirectoraat Conza.

Wat is een "Visum bij Aankomst" (VBA)?
Een "Visum bij Aankomst" is een goedkeuring die is verleend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan een persoon die moet afreizen om een visum te verkrijgen op de Johan Adolf Pengel Luchthaven (JAP). Tevens dient de passagier deze goedkeuring aan te tonen bij het inchecken. Echter moet de aanvraag voor een visum bij aankomst gedaan worden door een referent in Suriname. De referent kan een individu of een bedrijf zijn in Suriname. De aanvragen worden gedaan op het Onderdirectoraat Conza.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag van een "Visum bij Aankomst"?

 • een volledig ingevuld visum- aanvraag formulier
 • een begeleidend schrijven gericht aan de Onderdirecteur van Conza, op brievenhoofd en voorzien van de handtekening van de leiding en het bedrijfstempel. Dit schrijven dient minstens tien (10) werkdagen voor de vermoedelijke afreisdatum te worden aangeboden
 • een kopie van een geldige bedrijfsvergunning (indien de termijn is vervallen, dan een kopie van de aanvraag tot verlenging van de bedrijfsvergunning)
 • een recente KKF uittreksel (steeds geldig voor een periode van minstens 3 maanden)
 • een kopie van het paspoort van de belanghebbende (de geldigheid van het paspoort zal bij de aanvraag van de reis nog minstens zes (6) maanden geldig zijn)
 • twee pasfoto's (digitale foto's) moeten bij aankomst worden vervangen door een normale pasfoto
 • een origineel reisschema afgegeven door de luchtvaartmaatschappijen

Hoeveel werkdagen van te voren moet de aanvraag voor een "visum bij aankomst" ingediend worden?
De aanvraag voor een "visum bij aankomst" dient minstens 10 werkdagen voor de afreisdatum te worden aangeboden op het Onderdirectoraat CONZA (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Wanneer moet een vreemdeling de Machtiging tot Kort verblijf (MKV) procedure inzetten?
 Iedere visumplichtige vreemdeling met uitzondering van de vreemdelingen van Surinaamse origine, die langer dan 3 maanden(90 dagen) in Suriname wenst te verblijven, dient een MKV aan te vragen op de ambassade of het consulaat van Suriname in het land van herkomst.
 Voor de vreemdelingen die afkomstig zijn vanuit een land waar Suriname geen vertegenwoordiging heef,t moet de MKV ingediend worden bij de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat.
 Door het invoeren van de MKV procedure is er een eind gekomen aan het gebruik van een toeristenvisum voor het aanvragen van een verblijf voor een langere periode. De aanvraag moet minimaal drie maanden van te voren voor de geplande afreisdatum ingediend worden. De MKV is een voorloper op de verblijfsvergunning. De goedkeuring of afwijzing van de MKV is een aangelegenheid van het Ministerie van Justitie en Politie.


Welke burgers van landen hebben geen visum nodig om naar Suriname af te reizen?
Degene die gevrijwaard zijn van visum, zijn de nationalen van Staten waarmee de Republiek Suriname een visumafschaffingsovereenkomst op basis van reciprociteit heeft gesloten. Landen waarmee Suriname een visum afschaffingovereenkomst heeft gesloten op basis van reciprociteit zijn:

 1. Antigua & Barbuda (eenzijdige opzegging)
 2. Argentinië
 3. Bahamas (visum vereist voor een verblijf langer dan 90 dagen)
 4. Barbados
 5. Belize
 6. Brazilië
 7. Chili (alleen voor houders van dienst -en Diplomatiek paspoorten)
 8. Costa Rica (alleen voor houders van dienst- en Diplomatiek paspoorten)
 9. Columbia (alleen voor houders van dienst - enDiplomatiek paspoorten)
 10. Cuba( alleen voor houders van officieel- en Diplomatiek paspoorten)
 11. Dominica
 12. Filippijnen
 13. Guyana
 14. Grenada
 15. Hong Kong ( alleen voor houders van paspoorten uitgegeven door de Hong Kong Special Administratieve regio)
 16. Israel
 17. Jamaica
 18. Japan 
 19. Maleisië (voor 30 dagen toeristische doeleinden visum vrij)
 20 Monserat
 21. Nederlandse Antillen
 22. St. Kitts & Nevis
 23. St.  Lucia
 24. St. Vincent en de  Grenadines
 25. Singapore
 26. Trinidad en Tabago
 27. Venezuela (alleen voor diplomatiek paspoorten)
 28. Zuid-Korea


Gezinshereniging

Met de MKV regeling bestaat ook de mogelijkheid om de gezinshereniging procedures op te starten. Onder gezinshereniging wordt verstaan " vereniging van een echtpaar en diens minderjarige kinderen". De categorie meerderjarige kinderen, broers, zussen, ouders etc. worden niet gerekend tot het gezin.

Vreemdeling van Surinaamse origine(herkomst):
 De groep die gerekend mag worden tot een vreemdeling van Surinaamse herkomst zijn:
 • Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andee nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
 • Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide n Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personenen in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 • De echtgenote en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de vreemdeling in Suriname geboren


Wie zijn Vrijgesteld van Visum?
In artikel 11 van de visuminstructie (SB 1983 no.68) is duidelijk aangeven dat, vluchtelingen, zeelieden en bemanningsleden van vliegtuigen vrijgesteld zijn van visa.

Wat moet een vreemdeling doen als hij of zij arriveert met een zeilboot in Suriname?
Bij binnenkomst wordt de zeilboot geregistreerd door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), waarbij ze een stempel van de immigratiedienst ontvangen om ten hoogste een maand te vertoeven op de wateren van Suriname. Indien de vreemdeling langer wenst te verblijven dient zij of hij een visum aan te vragen bij de balie van het Onderdirectoraat Consulaire aangelegenheden. De benodigde stukken die de vreemdeling nodig heeft zijn hetzelfde als de aanvraag voor een reguliere toeristen visum.

Hebben CARICOM burgers een visum nodig?
Caricom burgers mogen volgens het herziene verdrag van Chaguaramas in artikel 46, zich voor zes maanden vrijelijk bewegen in Suriname. Verder mogen bepaalde groepen, de bekwame burgers, zich vestigen om hier te werken (S.B. 2006 no. 19). 

Hoe vraagt men een notariële acte aan? 
Het Onderdirectoraat Consulaire aangelegenheden is geen instantie waar u terecht bent voor notariële aktes. Hiervoor moet u een familielid in Suriname machtigen om uw notariële aktes in orde te maken.