Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

05-01-2021

B4Agro&FoodSystems is een multidisciplinair specialisten groep die totaal oplossingen kan bieden in de Agro& Food Supply Chain en het bedrijf werkt via het hydroponic systeem.

Duurzame en inspirerende vooruitgang in teelt van gewassen bedenken en realiseren, dat is de missie van B4Agro & Food Systems. Ze betrekken daarbij actief alle belanghebbenden in een open proces om de krachten van de natuur te benutten met alle beschikbare technologie en kennis. In samenwerking met hun zakelijke partners en klanten ontstaan hierdoor bijzondere en diverse projecten en kwaliteitsrijke producten. B4Agro & Food Systems zorgt hiermee voor een hogere kwaliteit van planten van productie én van leven. De Minister en delegatie hebben kennis genomen van deze duurzame landbouwtechnieken.

Ramdin laat optekenen dat hij dit bezoek belangrijk vindt om op deze manier bekend te worden met alle mogelijkheden voor het stimuleren van de Surinaamse bedrijvigheid.

De bewindman is eveneens overtuigd dat naar mogelijkheden moeten worden gekeken om dit systeem verder uit te breiden op grotere schaal, zodat ook agro processing kan plaatsvinden en het genereren van exportmogelijkheden. Het departement International Business heeft 2 componenten.

Met de uitbreiding van het mandaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met het Directoraat International Business zal middels een van de componenten, m.n. Export Suriname worden gewerkt aan het promoten van de exportmogelijkheden.

De capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid moet versterkt worden en kan in dit kader het groter doel bereikt worden om de voedselschuur te worden van het Caribisch gebied. Het buitenlandbeleid zal ook erop gericht zijn om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen en dit moet er uiteindelijk leiden tot duurzame ontwikkeling van de agrarische sector, waarbij een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de nationale economie van ons land.