Deelname minister Ramdin aan 10e Ministeriële Forum tussen Verenigd Koninkrijk en Caribisch gebied

Deelname minister Ramdin aan 10e Ministeriële Forum tussen Verenigd Koninkrijk en Caribisch gebied

18-03-2021

De participerende bewindslieden van het Verenigd Koninkrijk en het Caraibisch gebied hebben benadrukt dat deze vergadering, die tweejaarlijks plaatsvind, een  belangrijk middel  blijft voor dialoog, partnerschap en samenwerking, als gevolg van de bijzondere betrekkingen tussen de partners.

Afgesproken werd om de politieke dialoog te verdiepen, de bilaterale banden te versterken en standpunten uit te wisselen over regionale en multilaterale samenwerking tussen het VK en het Caribisch gebied. Eveneens werd aangegeven dat de beide gebiedsdelen zich verder zullen concentreren op het aanpakken van de sociaal-economische uitdagingen van- en het maximaliseren van de kansen na respectievelijk de COVID-19 pandemie en concrete actie zullen ondernemen ter bevordering en waarborging van gelijke toegang tot- en distributie van COVID-19 vaccins.

Minister Ramdin gaf aan, dat met name in deze tijd, waarin alle landen en gemeenschappen enorm worden getroffen door de pandemie, internationale solidariteit en samenwerking van cruciaal belang zijn voor herstel en wederopbouw van de economieen. De economische- en handelsbetrekkingen zullen verder worden versterkt tussen het VK en het Caribisch gebied na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese unie, middels gebruikmaking van het CARIFORUM-UK Economisch Partnerschaps Verdrag (EPA) raamwerk die op 1 januari 2021 in werking is getreden en welke Suriname onlangs heeft ondertekend.

De bewindsman heeft eveneens aandacht gevraagd voor de nadelige gevolgen welke klimaatverandering en milieurampen op de kleine en kwetsbare economieen van de Caribische landen, waaronder Suriname. Ook heeft Ramdin het belang benadrukt van ambitieuze committeringen tijdens de a.s. 26ste Klimaatvergadering, waarbij het Verenigd Koninkrijk de gastheer zal zijn.

Deze 10de editie van het Forum heeft geresulteerd in de aanname van een Communique en een Actieplan, waarbij de partners zijn overeengekomen om zich verder te  committeren samen te werken op het gebied van onder andere, de bevordering van handel en investeringen  op internationale- en multilaterale fora, fondsen en beurzen van het VK voor onderwijs en onderwijsinstellingen te benutten, rampenbestrijdings-en milieuprogramma’s, militaire samenwerking te ontplooien en benutting van de door het VK in te stellen fondsen in dit kader aan Caribische ontwikkelingsinstellingen, met name de recente toezegging van het VK van maximaal £ 21 miljoen aan het Speciaal Ontwikkelingsfonds van de Caribische Ontwikkelingsbank.