Suriname oneens met verklaring inzake Venezuela op MERCOSUR top

Suriname oneens met verklaring inzake Venezuela op MERCOSUR top

19-07-2019

In Argentinie vond de 54ste MERCOSUR Staatshoofden Vergadering plaats. Suriname werd op deze vergadering vertegenwoordigd door ambassadeur Marciano Edgar Armaketo. Enkele hoogtepunten van deze vergadering die op 16 en 17 juli jongstleden plaatsvond, waren:Bespreking van de recent getekende handelsovereenkomst tussen MERCOSUR en de Europese Unie en de ondertekening van de Overeenkomst voor het beëindigen van roamingkosten tussen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Vermeldenswaard is dat de Voorzittershamer van MERCOSUR voor de komende periode is overgedragen aan Brazilië. De Verklaring over de situatie in Venezuela die in de vergadering is gepresenteerd, wordt niet ondersteund door Suriname. Derhalve wordt de onjuiste berichtgeving in de media, met betrekking tot het Surinaams standpunt inzake Venezuela middels het voorgaande ontkracht.

Ambassadeur Armaketo heeft de bekende positie van Suriname met betrekking tot Venezuela herhaald, die is gebaseerd op internationale rechtsbeginselen en principes van respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit, het recht van volkeren op zelfbeschikking, niet-inmenging en niet-ingrijpen in de aangelegenheden van staten en eerbiediging van mensenrechten en democratie. Behalve Suriname ondersteunden ook Guyana, Uruguay en Bolivia de Verklaring niet.