Minister Pollack-Beighle verdedigt multilateralisme op ministeriële vergadering van NAM

Minister Pollack-Beighle verdedigt multilateralisme op ministeriële vergadering van NAM

22-07-2019

Op 20 en 21 juli 2019 wordt de Ministeriele vergadering van de Coordinating Bureau of the Non-aligned Movement gehouden in Caracas, Venezuela. Deze vergadering is een voorbereidende vergadering van de XVIII NAM Summit, welke van 25 – 26 oktober 2019 in Baku, Azerbaijan zal worden gehouden.

De NAM werd opgericht in 1955 als politieke beweging die zich beijvert om de bijzondere belangen van vooral ontwikkelingslanden te vertalen onafhankelijk van de wereldsupermachten. 56 jaren later telt de NAM 120 lid landen, waaronder Suriname, en 27 Waarnemers. De Beweging heeft bewezen om middels gezamenlijke samenwerking en dialoog de fundamentele principes (Bandung 1955, Havana 2006) toe te passen bij het vinden van oplossingen voor regionale, sub-regionale en internationale politieke vraagstukken. De progressie wordt op jaarlijkse basis besproken.

De NAM wordt in de 21ste eeuw als zeer relevant gezien in het kader van het versterken van multilateralisme en de eerbiediging van internationaal recht. Het thema van de vergadering in Caracas is dan ook “Promotion and Consolidation of Peace through Respect for International Law”.

Suriname

Een delegatie onder leiding van de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle heeft namens ons land geparticipeerd in deze vergadering.

Suriname heeft zich sterk gemaakt voor de handhaving en eerbiediging van de grondbeginselen van internationaal recht, zoals vastgelegd in de United Nations Charter, alsook als uitgangspunt dienen voor de Beweging.

De minister haalde in haar toespraak het belang van respect voor soevereiniteit, territoriale integriteit, vreedzame oplossing van conflicten via dialoog, non-intervention en non-interference. In dit licht neemt Suriname ook een ferme positie in tegen het toepassen van unilaterale sancties tegen landen. Concreet werd genoemd de financieel-economische sancties opgelegd aan Cuba en Venezuela die een vernietigend effect hebben op de nationale ontwikkeling van deze naties.

Suriname doet een oproep aan alle aanwezige landen om deze historische vergadering te gebruiken om de Non-aligned Movement weer relevant te maken, door de Bandung spirit te doen herleven.