Minister Pollack-Beighle, “Suriname heeft gericht associatie gemaakt met MERCOSUR”

Minister Pollack-Beighle, “Suriname heeft gericht associatie gemaakt met MERCOSUR”

22-07-2019

Suriname heeft door de beoogde doelstelling van MERCOSUR gericht associatie gemaakt. Dit vanuit het oogpunt om de handelsmogelijkheden een markt te bieden en een markt te zijn voor beide regio’s. MERCOSUR sluit helemaal aan op de visie van president Desiré Delano Bouterse, om Suriname te maken tot de voedselschuur van de regio. In het buitenlands beleid van de regering Boutere-Adhin is de focus gelegd op de regionale integratie en Zuid-Zuid samenwerking. Het voornoemde houdt minister Yldiz Pollack-Beighle, minister van Buitenlandse zaken, voor aan het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Suriname heeft geparticipeerd aan de halfjaarlijkse meeting met MERCOSUR, op 16 en 17 juli 2019. Als Surinaamse vertegenwoordiger werd  de ambassadeur Marciano Edgar Armaketo uitgevaardigd. Aan het eind van zo een vergadering komt er een intentie uitrusting. Voor ons als land is de focus gelegd op de handel en economische samenwerking. Door benutting van onze voordelige geografische ligging zal er voor wat er is gerold uit de vergadering zeker gestalte worden geven aan de realisering van die doelstelling.

Het toekomstbeeld van MERCOSUR is vanuit ons optiek bekeken als land een heel belangrijke, waarbij wij handelsmarkten moeten opengooien voor onze lokale ondernemingen en tegelijkertijd ook versterking daarin zoeken. Dit proces zou volledig tot zijn recht kunnen komen als wij nationaal ook inspraak hebben van de relevante actoren. Suriname is nog geen volwaardig lid, maar een geassocieerd lid van MERCOSUR.

Suriname heeft tijdens deze ontmoeting heel duidelijk in haar statement bekend gemaakt hoe invulling te geven aan ons geassocieerd lidmaatschap bij de organisatie. Tegelijkertijd heeft Suriname ook naar voren gebracht dat ons standpunt betreffende Venezuela ongewijzigd is. De minister benadrukt dat Suriname’s standpunt alom bekend is. Suriname huldigt het standpunt dat de Venezolaanse situatie èèn is, om door de Venezolanen zelf te worden opgelost. Voor regering Bouterse-Adhin is er geen reden, om van dit standpunt af te wijken, aldus de minister.