BuZa reageert op tragisch omkomen Franse militairen

BuZa reageert op tragisch omkomen Franse militairen

22-07-2019

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft kennisgenomen van de mediaberichten over het tragisch gebeuren, waarbij een drietal Franse militairen zijn omgekomen aan de grens met Frans-Guyana. Het Ministerie wil als gevolg van deze berichten aan de samenleving het navolgende mededelen.

Uit bekomen informatie is geconstateerd dat het incident zich heeft voltrokken in een gebied in het binnenland van Frans-Guyana, ongeveer 40 tot 60 km verwijderd van de grensplaats Maripasula. Het Ministerie betreurt dit soort incidenten en wenst namens de Regering van de Republiek Suriname haar innige deelneming te betuigen aan de Franse Regering en het Franse volk bij het omkomen van Franse militairen die actief waren bij het uitoefen van hun taak.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wenst voorts kenbaar te maken dat de bespreking met vertegenwoordigers van de Franse Regering over de vaststelling van de grens en de samenwerking ter ontwikkeling van het gebied constructief verlopen en verwacht wordt over niet al te lange tijd tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te geraken.