Ministeriële delegatie overlegt met horecacollectief

Ministeriële delegatie overlegt met horecacollectief

Een delegatie van ministers bestaande uit de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft een gesprek gehad met een collectief van horecabedrijven. De regeringsdelegatie wilde van de vertegenwoordiging vernemen wat de pijnpunten zijn die de sector ervaart temidden van de COVID-19-pandemie.
Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

Laatste werkbespreking ambassadeur van Brazilië op BIBIS

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar, heeft een bespreking gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De Braziliaanse diplomaat is aan het eind gekomen van zijn dienstperiode in Suriname. Deze bespreking vond plaats op donderdag 4 februari 2021 heeft.
Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Technische overeenstemming oostgrens Suriname-Frankrijk

Tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek zijn twee (2) documenten geparafeerd. Het eerste document betreft het Protocol met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijne en Lawarivier als aanvulling op het Verdrag van 1915. Het tweede betreft de Gezamenlijke Verklaring aangaande het gezamenlijk management van de Marowijne en Lawa rivier, en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. Dit gebeurde op maandag 1 februari jl.
Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Virtuele XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean

Van 12 januari t/m 14 januari 2021 hebben drie functionarissen van het Onderdirectoraat Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, geparticipeerd in de virtuele  XII Ministerial Forum for Development in Latin America and the Caribbean en de Fourth Meeting of the Presiding Officers of the Regional Conference on Social Development in Latin America and the Caribbean of ECLAC.
Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

Nog geen hervatting veerverbinding Suriname en Guyana

In tegenstelling tot wat verschenen is in enkele media als zou de veerverbinding tussen Suriname en Guyana per donderdag 28 januari 2021 na lange tijd wederom hervat wordt, is het wenselijk het volgende onder uw aandacht te brengen.
Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Indonesië hebben telefonisch overleg gehad over de intensivering van de betrekkingen tussen de beide landen. Dit overleg vond plaats op vrijdag 29 januari 2021.
In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

In- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname de dato 28 januari 2021

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19 besmettingen in Suriname heeft de Regering van de Republiek Suriname op 28 januari 2021 o.a. besloten, strengere in- en uitreismaatregelen naar en vanuit Suriname te treffen. In het kader van het vorenstaande zijn de volgende maatregelen van kracht voor vluchten naar en van Suriname
Bestuur van het land gaat normaal door

Bestuur van het land gaat normaal door

Ofschoon president Chandrikapersad Santokhi positief getest is op het COVID-19 virus, gaat het bestuur van het land normaal door. Alle ministers maken het goed en er is ook virtueel vergaderd, waarbij de president de vergadering van de Raad van Ministers heeft geleid en daarbij de nodige instructies heeft gegeven. Vandaag dinsdag 26 januari hebben de president en vice president Ronnie Brunswijk de regeringstop virtueel gehouden.
Werkbezoek president na Nederlandse verkiezing

Werkbezoek president na Nederlandse verkiezing

"Het werkbezoek van president Chan Santokhi aan Nederland is nu definitief van de baan in de 2e helft februari. Dit heeft te maken met de verscherpte en additionele maatregelen getroffen door de Nederlandse regering om de Covid-19 situatie aan te pakken. De uitvoering van een effectief en betekenisvolle vlucht zou erg moeilijk zijn." Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking desgevraagd aan Starnieuws.
Newsletter editie 4

Newsletter editie 4

Met veel genoegen presenteren wij u de vierde editie van de Newsletter van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Blijft u op de hoogte van onze maandelijkse updates. Onderstaand treft u de respectievelijke links aan van de newsletter in het Nederlands en Engels: Nederlands editie 4: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER4NL Engels editie 4 : http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER4EN Public Relations BIBIS
Masterclass juridische valkuilen bij ondernemers

Masterclass juridische valkuilen bij ondernemers

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is er op donderdag 21 januari 2021 een masterclass verzorgd voor vrouwelijke ondernemers.
Presidentiële diaspora commissie: Communicatie heet hangijzer bij diasporabeleid

Presidentiële diaspora commissie: Communicatie heet hangijzer bij diasporabeleid

Om de diaspora projecten te doen slagen is een goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora Instituut en het Diaspora Instituut Nederland van eminent belang. “We moeten eenvormig gaan communiceren hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar.” Dit benadrukt Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Hij is van oordeel dat er veel tijd gestopt zal moeten worden in communicatie. “Dan praten we over juiste mensen die op beide plekken ingezet moeten worden om het werk te verzetten. Er zullen frontofficers ingezet moeten worden die de ideeën of aspiraties die mensen hebben kunnen vertalen, de netwerken en type projecten die de diaspora vanuit Nederland wil oppakken in Suriname.” Vervolgens zal de informatie door gecommuniceerd moeten worden naar de stakeholders in Suriname.”
Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn door het clusterteam van ministers enkele belangrijke vraagstukken binnen de samenleving besproken. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 18 januari, onder leiding van BIBIS-minister Albert Ramdin. Bij deze meeting zaten ook aan de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Financiën en Planning, Volksgezondheid, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Vanwege de sociaaleconomische situatie in het land is door president Chandrikapersad Santokhi gevraagd elke maandag bijeen te komen op het ministerie van BIBIS om de knelpunten van die week te bespreken.

Minister Ramdin heeft werkbespreking met VEAPS

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft een breedvoerige deliberatie gehad met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS). Het werkoverleg heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 januari 2021 te MN FOOD IMPEX NV.
Bibis ook op social media te volgen

Bibis ook op social media te volgen

Bent u geheel up to date met onze activiteiten? Volgt u ons ook al op de andere social media kanalen? Twitter/ Ministry of Foreign Affairs Suriname/ http://bit.ly/MOFASurT Instagram/ Minbibis/ http://bit.ly/MOFASURI Linkedin/Ministry of foreign Affairs International business and international Cooperation Suriname / http://bit.ly/MofasurL Youtube/Ministry of Foreign Affairs Suriname/ https://bit.ly/MOFASurY Website / Ministerie van Buitenlandse Zaken/ http://bit.ly/MOFASurW Facebook /Ministerie van Buitenlandse zaken Suriname/ http://bit.ly/MOFASurF Afdeling Public Relations BIBIS (PR)