Visumdienst

De afdeling Consulaire Zaken is belast met de zorg voor de consulaire aangelegenheden en de uitgifte en inname van reisdocumenten buiten Suriname. Tevens is deze afdeling belast met het verstrekken van visa en toeristenkaarten aan belanghebbenden die de Republiek Suriname wensen te bezoeken.

Wat is een visum?
Een visum is een legaal bewijs dat toegang verleent tot het grondgebied van de Republiek Suriname. De aanvraag van een visum wordt gedaan op de buitenlandse vertegenwoordiging van de Republiek Suriname met uitzondering van de permanente vertegenwoordiging in New York. Het visum is geen verblijfsvergunning.

Hoe lang is een visum geldig?
De geldigheidsduur van een visum is de periode waarin het visum moet worden gebruikt.

Wat moet een visumplichtige vreemdeling doen indien er geen vertegenwoordiging van Suriname is in zijn land of regio?

Voor burgers van landen waar er geen Ambassade of Consulaat is gevestigd bestaat de mogelijkheid:

 • om bij de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat in hun regio een visum per post of per mail aan te vragen of
 • om een "Visum bij Aankomst" aan te vragen bij het Onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer.
 • Om een Elektronische Visum aan te vragen via het webadres https://suriname.vfsevisa.com/suriname/online/login. Ingaande 16 juli 2019 zal de aanvraag van een visum alleen via de hierboven genoemde website mogelijk zijn. De conventionele manier van visumaanvraag en -toewijzing komt per deze datum te vervallen. 

 

Wanneer moet een vreemdeling de Machtiging tot Kort verblijf (MKV) procedure inzetten?
Iedere visumplichtige vreemdeling met uitzondering van de vreemdelingen van Surinaamse origine, die langer dan 3 maanden(90 dagen) in Suriname wenst te verblijven, dient een MKV aan te vragen op de ambassade of het consulaat van Suriname in het land van herkomst.
Voor de vreemdelingen die afkomstig zijn vanuit een land waar Suriname geen vertegenwoordiging heeft moet de MKV ingediend worden bij de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat.
Door het invoeren van de MKV procedure is er een eind gekomen aan het gebruik van een toeristenvisum voor het aanvragen van een verblijf voor een langere periode. De aanvraag moet minimaal drie maanden van tevoren voor de geplande afreisdatum ingediend worden. De MKV is een voorloper op de verblijfsvergunning. De goedkeuring of afwijzing van de MKV is een aangelegenheid van het Ministerie van Justitie en Politie.

Welke burgers van landen hebben geen visum nodig om naar Suriname af te reizen?

Degene die gevrijwaard zijn van visum, zijn de nationalen van Staten waarmee de Republiek Suriname een visumafschaffingsovereenkomst op basis van reciprociteit heeft gesloten. Landen waarmee Suriname een visum afschaffing overeenkomst heeft gesloten op basis van reciprociteit zijn:

 1. Antigua & Barbuda (eenzijdige opzegging)
 2. Argentinië
 3. Bahama’s (visum vereist voor een verblijf langer dan 90 dagen) 
 4. Barbados
 5. Belize
 6. Brazilië
 7. Chili (alleen voor houders van Diplomatiek- en Dienst paspoorten)
 8. Costa Rica (alleen voor houders Diplomatiek- en Dienst paspoorten)
 9. Columbia (alleen voor houders van Diplomatiek- en Dienst paspoorten)
 10. Cuba (alleen voor houders van Diplomatiek, Dienst- en Officiële paspoorten)
 11. Dominica
 12. Filippijnen (voor 30 dagen toeristische doeleinden)
 13. Guyana
 14. Grenada
 15. Hong Kong (alleen voor houders van paspoorten uitgegeven door de Hong Kong Special Administratieve regio)
 16. Israël
 17. Jamaica
 18. Japan (Diplomatiek- en Dienst Paspoorten)
 19. Maleisië (voor 30 dagen toeristische doeleinden)
 20. Montserrat
 21. Nederlandse Antillen
 22. Kitts & Nevis
 23. Lucia
 24. Vincent and the Grenadines
 25. Singapore
 26. Trinidad en Tobago
 27. Venezuela (alleen voor diplomatiek paspoorten)
 28. Zuid-Korea
 29. Servië (voor 30 dagen)
 30. Rusland
 31. Denemarken (Nationale Paspoorten)
 32. Ecuador (alleen voor houders van Diplomatiek, Dienst- en Officiële paspoorten
 33. India (alleen voor houders van Diplomatiek, Dienst- en Officiële paspoorten)
 34. Indonesië (alleen voor houders van Diplomatiek- en Dienst paspoorten)
 35. Zweden (Nationale Paspoorten)
 36. Uruguay (Diplomatiek, Dienst en Officiële paspoorten)

Gezinshereniging

Met de MKV-regeling bestaat ook de mogelijkheid om de gezinshereniging procedures op te starten. Onder gezinshereniging wordt verstaan " vereniging van een echtpaar en diens minderjarige kinderen". De categorie meerderjarige kinderen, broers, zussen, ouders etc. worden niet gerekend tot het gezin.

Vreemdeling van Surinaamse origine (herkomst)

De groep die gerekend mag worden tot een vreemdeling van Surinaamse herkomst zijn:

 • Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
 • Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie een of beide n Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personen en in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 • De echtgenote en de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de vreemdeling in Suriname geboren.

Wie zijn Vrijgesteld van Visum?
In artikel 11 van de visuminstructie (SB 1983 no.68) is duidelijk aangeven dat, vluchtelingen, zeelieden en bemanningsleden van vliegtuigen vrijgesteld zijn van visa.

Wat moet een vreemdeling doen als hij of zij arriveert met een zeilboot in Suriname?
Bij binnenkomst wordt de zeilboot geregistreerd door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Indien de vreemdeling de zeilboot wenst te verlaten, zal betrokkene zich moeten aanmelden bij de visum-bali van het Onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer om een of een toeristenkaart aan te vragen, waarna ze zich melden bij de Immigratiedienst voor de ontvangst van een stempel. 

De benodigde stukken die de vreemdeling nodig heeft zijn hetzelfde als de aanvraag voor een reguliere toeristenvisum.

Hebben CARICOM burgers een visum nodig?
CARICOM burgers mogen volgens het herziene verdrag van Chaguaramas in artikel 46, zich voor zes maanden vrijelijk bewegen in Suriname. Verder mogen bepaalde groepen, de bekwame burgers, zich vestigen om hier te werken (S.B. 2006 no. 19). 

Hoe vraagt men een notariële acte aan? 
Het Onderdirectoraat Consulaire Zaken en Personenverkeer is geen instantie waar u terecht bent voor notariële aktes. Hiervoor moet u een familielid in Suriname machtigen om uw notariële aktes in orde te maken.