Geldigheidsduur/Verlenging

Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met name de Onderdirecteur Consulaire Zaken en Personenverkeer. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

Let wel:

De verlenging van het PSA document wordt niet stilzwijgend verlengd, het moet opnieuw worden aangevraagd.