Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Bibis ook op social media te volgen

Bibis ook op social media te volgen

Bent u geheel up to date met onze activiteiten? Volgt u ons ook al op de andere social media kanalen? Twitter/ Ministry of Foreign Affairs Suriname/ http://bit.ly/MOFASurT Instagram/ Minbibis/ http://bit.ly/MOFASURI Linkedin/Ministry of foreign Affairs International business and international Cooperation Suriname / http://bit.ly/MofasurL Youtube/Ministry of Foreign Affairs Suriname/ https://bit.ly/MOFASurY Website / Ministerie van Buitenlandse Zaken/ http://bit.ly/MOFASurW Facebook /Ministerie van Buitenlandse zaken Suriname/ http://bit.ly/MOFASurF Afdeling Public Relations BIBIS (PR)
Bibis newsletter engels

Bibis newsletter engels

Dear readers, We are pleased to present to you the 1st, 2nd and 3rd newsletters in English of the Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation. Through these newsletters in English, we also want to keep the international community informed of the recent developments in foreign policy. Below you will find the links of the newsletters: Edition 1: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER1EN Edition 2: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER2EN Edition 3: http://bit.ly/BIBISNEWSLETTER3EN Public Relations Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation (PR BIBIS)
Bibis newsletter NEDERLANDS

Bibis newsletter NEDERLANDS

Beste lezers, Heeft u de eerste 3 edities van de Newsletters in het Nederlands van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Intenational Business en Internationale Samenwerking niet kunnen doornemen? Onderstaand treft u de links aan van de newsletters in het Nederlands: Editie 1: http://bit.ly/3igfopU Editie 2: http://bit.ly/3icMtCY Editie 3: http://bit.ly/3nF4afH Afdeling Public Relations BIBIS
Fake facebookpagina’s van Minister Albert R. Ramdin

Fake facebookpagina’s van Minister Albert R. Ramdin

Het is gebleken dat kwaadwilligen valse Facebookpagina’s hebben aangemaakt op naam van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert R. Ramdin. Via deze valse profielen wordt er contact gemaakt met willekeurige mensen via Facebook Messenger, waarbij er leningen en andere financiële voorstellen worden aangeboden en/of toestemming wordt verleend voor het afreizen naar Suriname.
President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Chandrikapersad Santokhi heeft geparticipeerd aan de dertiende Spoed Vergadering van CARICOM-leiders. Op 12 januari 2021 heeft, onder leiding van de huidige CARICOM Voorzitter, de Premier van Trinidad en Tobago, de 13de Speciale Spoedvergadering van de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) via video conferentie, plaatsgevonden.
Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

In oktober 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank geïnstalleerd. Deze commissie had onder meer als taak onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar de Republiek Suriname te krijgen. De commissie heeft voortvarend werk verricht en het rapport binnen de vastgestelde termijn van drie maanden afgerond. Het document is vrijdag 8 januari 2021 door commissievoorzitter Henry Ori aan het staatshoofd overhandigd.
Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

Op dinsdag 5 januari 2021 heeft de Minister van BIBIS, Albert R. Ramdin, samen met een delegatie van het departement van International Business een orientatiebezoek gebracht aan B4Agro & Food Systems. Het bezoek aan dit bedrijf moet geplaatst worden in het kader van het stimuleren van lokale bedrijven om ook export gericht te denken
Werkbezoek IOM-delegatie aan Suriname

Werkbezoek IOM-delegatie aan Suriname

Op 23 december 2020 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen delegaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (MBIBIS) en de International Organization for Migration (IOM), Regional Coordination Office for the Caribbean, gevestigd in Guyana.
President Santokhi spreekt 7e CARICOM – Cuba Topontmoeting toe

President Santokhi spreekt 7e CARICOM – Cuba Topontmoeting toe

President Chandrikapersad Santokhi heeft de zevende Topontmoeting tussen CARICOM –Cuba toegesproken. Bij die gelegenheid op 8 december heeft het Staatshoofd ondermeer de jarenlange banden met Cuba gememoreerd.
Regels en procedures voor het reizen van en naar Suriname

Regels en procedures voor het reizen van en naar Suriname

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking maakt bekend dat de Regering van de Republiek Suriname op 21 december 2020 heeft besloten, de status van de vluchten uit de volgende hoog risicolanden; Brazilië, Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, te wijzigen naar Repatriatie vluchten.

Rajendre Khargi beëdigd tot ambassadeur van Suriname voor Nederland

Rajendre Khargi is door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd tot Buitengewoon en Gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname voor Nederland. De beëdiging heeft plaatsgevonden op maandag 28 december 2020 op het presidentieel paleis.
VAE schenkt PPE aan Suriname in de strijd tegen COVID-19

VAE schenkt PPE aan Suriname in de strijd tegen COVID-19

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft in het kader van solidariteit en samenwerking in de strijd tegen de indamming van de COVID-19-pandemie een schenking gedaan van totaal 36.855 stuks Personal Protective Equipment (PPE) ten behoeve van de 32-lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).
Aanvulling van het korps Honorair Consuls

Aanvulling van het korps Honorair Consuls

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft het benoemings brevet overhandigd aan twee nieuwe Honorair Consuls (HC’s). Met deze aanvulling hebben 31 landen een Honorair Consul in Suriname aangesteld. Dit gebeurde op vrijdag 4 december j.l.
Interview van de President van de Republiek Suriname met India Empire Magazine

Interview van de President van de Republiek Suriname met India Empire Magazine

Interview van President Chan Santokhi met India Empire Magazine getiteld: Our people share goals of advanced peace, security and stability
Suriname informeert internationale gemeenschap over kwestie Cubanen

Suriname informeert internationale gemeenschap over kwestie Cubanen

De kwestie van de groep Cubanen die zich momenteel in Nickerie bevinden, om de oversteek te maken naar Guyana, heeft de volle aandacht van de regering. “Wij beschouwen het als een serieuze aangelegenheid”, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tijdens de reguliere regeringspersconferentie op donderdag 3 december 2020. De bewindsman zegt dat de regering nadrukkelijk bezig is de internationale gemeenschat over deze zaak te informeren. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de Caricom en de Verenigde Staties (VN) zullen op de hoogte gesteld worden.